Materiaali ja käyttökohteet

Cubeco valmistetaan purkumateriaaleista. Kaatopaikan sijaan materiaalit puhdistetaan ja kierrätetään uusioraaka-aineiksi WasteX-teknologian avulla. Purkumateriaaleista voidaan hyödyntää esim. lasia, tiiltä, betonia tai mineraalivillaa.
WasteX-prosessin jälkeen raaka-aineista valmistetaan joko geopolymeeritekniikalla ulkotuotteisiin tai ”lisää vain vesi”- reseptiikalla sisätuotteisiin innovoimamme materiaali Geoblend®. Se on ominaisuuksiltaan betonin kaltainen, mutta se ei sisällä sementtiä.
Vanhat purkukohteet toimivat materiaalipankkeina uusille raaka-aineille, eivätkä ne enää kuormita ympäristöä rakennusjätteenä. 

1. Purku ja jätteiden esilajittelu

Purkukohteista kerätty materiaali esilajitellaan puhdistusta varten.

2. Puhdistus

Purkumateriaali puhdistetaan ja erotetaan muoveista, puusta, metalleista ja kiviaineksista.

3. Murskaus

Puhdistettu purkumateriaali, kuten mineraalivilla, tiilet, betoni tai lasi, murskataan karkeaan raekokoon.

4. Jauhatus

Murskattu purkumateriaali jauhetaan hienojakoiseksi jauheeksi, jota voidaan käyttää raaka-aineena betonin kaltaisten materiaalien valmistukseen.

EcoUpin materiaaliteknologia, Geoblend®

Jätepohjaiset uusioraaka-aineet saadaan hyötykäyttöön materiaali-innovaatioidemme avulla. Kun sementti (betonin sideaine) korvataan kokonaan tai osittain jätepohjaisella sideaineella, valmistuu luja, betonin kaltainen materiaali, jonka hiilijalanjälki on jopa 80 % matalampi betoniin verrattuna.

         

Käyttökohteet

Betonin kaltaista materiaalia, Geoblendia voidaan hyödyntää erilaisina pinnoitteina, valettuina tai puristettuina infra- ja sisustustuotteina tai esimerkiksi kaupunkirakentamiseen suunniteltuna monikäyttöisenä Cubecona. Näin purkujäte saa uuden elämän korkean arvon tuotteina kaatopaikan sijaan.

 

Materiaaliominaisuuksia
Paino 2300 kg / kiintokuutio
Puristuslujuus 28-60 MPa. Reseptistä riippuen
Taivutuslujuus 3.5-7 MPa. Reseptistä riippuen

Hyödyttömästä tulee jälleen hyödyllistä!